Skoolkommunikasie

Kommunikasie tussen die skool en ouers is baie belangrik. Tans is daar die d6-Kommunikeerder, webwerf (www.klofies.co.za) en die Klofieklets.

 • Die d6-Kommunikeerder word as ons primêre kommunikasiekanaal gebruik en dien as hoofbron van inligting. ALLE inligting van die skool word daagliks op die d6-Kommunikeerder geplaas.  

Ons versoek dat al ons ouers asseblief die d6-Kommunikeerder sal aflaai. Let wel: Hoërskool Waterkloof maak van die gewone d6-Kommunikeerder gebruik en NIE van die d6 Connect NIE.

Volg die onderstaande skakel om die d6-Kommunikeerder af te laai:
https://d6.co.za/school-communication-apps/

 • Hoërskool Waterkloof se Facebook-blad (@klofies) en Instagram-blad (@hsklofies) dien nie as amptelike kommunikasiekanale nie, maar word slegs as ‘spogkanale’ gebruik. Algemene gebeure en foto’s word op hierdie platforms geplaas en u kan op hierdie platforms die meeste skoolgebeure sien en ervaar.
  https://www.instagram.com/hsklofies/
  https://www.facebook.com/klofies

 • Die Klofieklets verskyn elke Vrydag en hierin word ook belangrike inligting deurgegee asook verskeie uitslae word in die Klets vervat. Dit is belangrik dat alle Klofie-ouers weekliks die Klofieklets bestudeer. Die Klofieklets word slegs elektronies versprei op die d6-Kommunikeerder, Facebook asook die Klofie-webwerf (www.klofies.co.za).

 • Bemarkingsnavrae:                                 annette.grobbelaar@klofies.co.za
 • Navrae rakende skoolkommunikasie: marike.scherman@klofies.co.za
 • Algemene navrae:                                   klofies@klofies.co.za
 • Finansies:                                                 finansies@klofies.co.za
 • Naskool:                                                   erika.denysschen@klofies.co.za
 • Sportburo:                                                hannelie.koch@klofies.co.za
 • Tegniese navrae:                                     support@klofies.co.za