Skoolsimbole

Erekode

As leerders van Hoërskool Waterkloof:

 • bou ons in geloof op die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees met die wete dat Hy ons lewens rig en lei;
 • eer ons ons taal, kultuur en tradisies, respekteer ons ons medemens;
 • sal ons die beeld van ons skool lojaal uitdra;
 • streef ons daarna om ons talente te ontwikkel;
 • beloof ons om saam te bou in geloof.
 • Die skoolwapen is ontwerp met die leuse as uitgangspunt en is by die Buro vir Heraldiek geregistreer en geniet dus wetlike beskerming.   Dit beteken dat die besondere samestelling van kleure en simbole van ons wapen deur geen ander instansie gebruik mag word nie.
 • Een van die onderskeidende kenmerke van ons wapen is die skildsoom in goud, een van ons skool se kleure.
 • Die volgende onderskeidende kenmerke is die triquetra in wit, bestaande uit drie gevlegte halwe sirkels, een van die  heraldiese simbole wat die Drie-Eenheid van God voorstel.   Dit is ingesluit om “geloof” te versinnebeeld.
 • Die laaste kenmerk is die sirkel in goud wat deur die triquetra vleg.   Dit is ingesluit omdat die sirkel die simbool van volmaaktheid is en soos wat in die motivering van die leuse aangedui word, streef ons na uitnemendheid, want “ons bou in geloof”.

 

Skoolleuse
“Ons bou in Geloof”

Die motivering van hierdie leuse is soos volg:

“Ons”

 • Met “ons” word uitdrukking gegee aan die gemeenskaplike aanvaarding van verantwoordelikheid vir die hede en die toekoms en die gemeenskaplike taakstelling deur almal wat by die skool en al sy aktiwiteite betrokke is.
 • Met “ons” word verder uitdrukking gegee aan die feit dat ons een geloof, hoop en liefde deel en dat ons gemeenskaplike verantwoordelikheid aanvaar vir die bouwerk wat gedoen moet word op alle terreine van die Christelik-nasionale volkslewe.   In hierdie voorneme sien ons onsself en ons taak as deel van die groter geheel van die opbouwerk wat in ons vaderland gedoen word tot realisering van ons strewes en ons ideale.

“Bou”

Die sleutelwoord “bou” is omvattend met ‘n ryk inhoud wat alle fasette van sinvolle arbeid aandui.

Die woord “bou” gee vir ons uitdrukking aan:

 • die gemeenskaplike positiewe aktiwiteit van die gemeenskap wat by die skool betrokke is, naamlik om te bou aan die gees, verstand en liggaam van ons skoolgaande jeug en daardeur aan ons volk;
 • die feit dat ons voortdurend besig wil wees om sinvolle doelwitte na te streef wat tot voordeel strek van almal wat by die skool betrokke is, asook van die land en volk as geheel;
 • die feit dat ons eerstens ewige waardes wil bou, maar ook stoflike dinge tot stand wil bring wat kosbare erfenisse vir die nageslag kan wees.

“In Geloof”

Geloof dui vir ons geloof aan in die drie-enige God soos Hy Hom in sy Woord en in sy dade in die geskiedenis van volkere en ook van die Afrikanervolk openbaar.

Deur te sê dat ons in geloof bou:

 • Bely ons dat ons glo.
 • Is ons dankbaar dat ons mag glo.
 • Erken ons dat werk sonder geloof en geloof sonder werk vrugteloos is.
 • Bely ons dat as God nie die bouwerk doen nie, ons bouwerk tevergeefs sal wees.
 • Onderneem ons om aan God die eer te gee vir alles wat Hy deur ons tot stand mag bring.

Skoollied

Woorde: Prof. S.J. Pretorius

Musiek: Dirkie de Villiers

Hier op die kruising van die weë
is hoog ons skoolgebou geleë
waar ons die toekoms bou en sterk
vir enkeling en nasie werk.
Waar paaie kruis daar moet mens kies
die pad van wins of van verlies,
van bou of breek, van doen of laat,
van glo of vrees, van goed of kwaad.

Refrein:

Vas lê die fondament en trou
van die karakter wat ons bou,
die kennismure opgerig,
die vriendelike vensterlig,
die dak van diensbaarheid en plig:
geheel van hand en hart en hoof!
Ons bou in geloof!

ONS BOU IN GELOOF

Graadvaandels

Die hartklop van  Hoërskool Waterkloof is gesetel in die ontwikkeling van ons leerders.  Hierdie ontwikkeling word versinnebeeld deur ‘n saad wat in vrugdraende grond geplant word om sodoende te ontwikkel tot ‘n volwasse vrugdraende plant.  Die groeiproses is afhanklik van ‘n geskikte medium, gebalanseerde voeding, genoegsame vog en optimum lig.