Skryfkompetisies

BESKRYWING
`n Skrywer het slegs sy eie woord om mee te dien, te soebat, te huil, te redeneer, te deel… Dit is geen geheim dat skryf `n gebore vaardigheid is nie. Dit deel jou diepste geheime en laat jou toe om uiting aan die oormaat kreatiwiteit wat in jou skuil, te gee. Alhoewel skryf baie persoonlik is, moedig ons leerders aan om daardie stukkie van hulself met ons te deel deur aan verskeie skryfkompetisies deel te neem.

DOELWIT
Ons doelwit is om leerders aan te moedig om nie hulle skryftalent weg te steek nie, maar om dit in te skryf vir erkende skryfkompetisies sodat hulle die nodige erkenning vir hul Godgegewe talent kan ontvang.

WIE RIG ONS AF?
Skryfkompetisies word deur die individu gedoen. Die organiseerder bied egter leiding wanneer die leerders daarvoor vra. Skryfkursusse deur eksterne aanbieders word ook aangebied.

KOMPETISIE: DEELNAME

  • AKV
  • ATKV-DigiSkryf
  • Beeld-skryfkompetisie
  • Pierneefteater Kunstefees
  • Poort

OEFENTYE
Daar is nie vasgestelde oefentye nie. Die individu skryf op sy/haar eie tyd en handig betyds die skryfstukke by die organiseerder in.

SPESIALE VEREISTES
Geen. Solank as wat jy ‘n skryftalent het, kan jy deel van die skryfspan wees!

ADDISIONELE KOSTE
Inskrywingsfooie word deur die kompetisie self bepaal. Die skool betaal wel die affiliasiefooi.

NAVRAE
Afrikaans: Elandri Pet
elandri.pet@klofies.co.za