Studietye

  1. Die volgende reëls geld gedurende studietye:
  • Alle leerders studeer in die eetsaal. Matrieks studeer in hul kamers.
  • Indien ‘n leerder aan die akademiese kriteria voldoen mag hy/sy in hul kamer studeer. (Gr.9 – 80%, Gr.10 – 75%, Gr.11 – 70%)
  • Leerders mag nie met mekaar praat nie.
  • Leerders sit op geallokeerde plekke
  • Leerders mag nie eet of drink nie
  • Leerders mag nie rondloop nie
  • Meubels mag nie geskuif word nie
  • Telefoonoproepe mag slegs in noodgevalle gemaak en ontvang word.
  • Die gebruik van rekenaars/ enige elektroniese apparaat mag slegs gebeur met die personeellid aan diens se toestemming.

2. Studietye is soos volg:

Leerders beweeg 18:20 na kamers of studielokale vir studie. Almal moet gereed en op hulle plekke wees teen 18:30. Eksamen studietye sal vooraf deurgegee word aan al die leerders.