Toegang en Parkering

  • Toegangsfooi beloop R20 per volwassene, R20 vir hoërskoolleerders met gewone klere, hoërskoolleerders in skoolklere is gratis, R10 vir laerskoolleerders asook pensioenarisse.

  • Parkering is R10 per motor kontant betaalbaar by die hek op ‘n first come first serve-basis.

  • Toeskouers stap by die hek by die sportburo in.  Motors kan by die Krygkor-hek inry en op die B- en C-krieketveld parkeer indien die fooi betaal word. Toeskouers parkeer buite die skoolterrein.  Wagte is aangestel om die motors op te pas, maar parkering is op eie risiko.
  • Klein skoolbussies met leerders kan by die sportburohek inry en op die krieketveld teen die koshuismuur parkeer. Skole moet asseblief die registrasienommers van dié bussies deurstuur sodat ons toegang kan reël.
  • Groot skoolbusse kan leerders by die skool op- en aflaai en op die oop stuk grond oorkant die skool langs die kerk parkeer.
  • Beamptes (met ‘n toegangskaartjie) ry by die hoofhek in en parkeer onder die afdakke by die admin-gebou.