Uitteken

Die koshuis maak van die Boardwell app vir uittekendoeleindes gebruik. Indien die leerder die skoolterrein saam met die res van die skool verlaat vul die leerder die Boardwell app in waar die ouer dit saam met die personeellid aan diens goedkeur. Indien die leerder die terrein vir persoonlike doeleindes verlaat moet die ouer die Boardwell app invul waar die personeellid aan diens die versoek sal goedkeur.

Indien die leerder vir die naweek uitteken moet die leerder op die Boardwell app uitteken. Die ouer en personeellid sal dit dan goedkeur. Alle versoeke moet teen die betrokke Vrydag voor 08:00 in wees.

Terugteken:       Sondae tussen 16:00 en 18:00 of Maandae oggende voor 06:00.

Daaglikse Verlof

  • Leerders sal op Woensdae-middae vanaf 14:30 tot 17:00 dorpverlof hê. (sien 1.10.3) Geen leerder mag in die dorp ronddrentel nie hulle gaan as ’n  groep.
  • Leerders mag slegs met besonderse geleenthede (spesiale weekverlof) op ander weeksdae middagverlof ontvang en dit moet die dag voor die tyd met die koshuishoof gereël word.
  • Leerders sal nie toegelaat word om weeksaande uit te slaap of te gaan kuier nie. Leerders kan ook nie in die middel van die week inteken nie, leerders mag wel enige tyd van die week uitteken met toestemming van die koshuishoof.