Visuele Kunste

Kontakpersoon: Bonnie Joyce
Kontakbesonderhede: 012 347 0277

Die vak Visuele Kunste by Hoërskool Waterkloof ontsluit ‘n opwindende wêreld van skeppende en persoonlike ontdekking. Leerders is in staat om nuwe maniere van reaksie en interaksie met hulle wêreld te ontwikkel. Visuele Kunste bied aan leerders ‘n manier om sinvol by hulle wêreld in te skakel en daarop te reageer. Dit voorsien leerders van ‘n grondslag om ‘n eie visuele taal te ontwikkel, wat dan weer ingelig en gevorm word deur die visuele kultuur van die verlede en die hede.

Ons dinamiese departement is betrokke by ‘n uiteenlopende verskeidenheid van kunsteorieë en praktiese komponente wat Visuele Kunste in ons samelewing vandag bekleë. Visuele Kuns bied opwindende en uitdagende leeruitkomstes aan, wat konseptualisering, kunsgeskiedenis, beeldende kunste, visuele kommunikasie en visuele kultuurstudies insluit.

Kunsgeskiedenis in graad 10 en 11 behels die internasionale kunsbewegings vanaf die ontstaan van kuns tot die 20ste eeu se kuns. Graad 12-kunsgeskiedenis fokus op die kontemporêre Suid-Afrikaanse kunstenaars, geïntegreerd met 20ste eeuse internasionale kunsbewegings.

Praktiese komponente van Visuele Kuns sluit ’n verskeidenheid mediums en tegnieke in wat die leerder beoefen en in spesialiseer.