Voortrekkers

Kontakpersoon: Nadine du Toit

Kontakbesonderhede: 012 347 0277

Rietvallei en Wapadrand is die plaaslike Voortrekkerkommando’s, maar daar is verskeie ander kommando’s wat verkenners aan behoort. Die kommando’s lewer jaarliks ‘n groot getal Presidentsverkenners op. Heelwat Klofies was en is kommandojeugleiers en ses leerders het reeds op die Nasionale Jeugraad gedien. Hoërskool Waterkloof se voortrekkers verdien ook jaarliks meriete vir hulle verskeie prestasies en deelname aan voortrekkeraktiwiteite.