Voortrekkers

KAN is ‘n werkwoord met verskillende betekenisse. Dit beteken in staat wees, die vermoë hê om iets te doen, dit is moontlik.

Die Voortrekkers is by uitstek ‘n KAN-organisasie, trots met Hoërskool Waterkloof geassosieer.

KAN spel nie net vir ons Kultuur, Avontuur en Natuur nie, maar is ook ‘n uitdrukking van ons gees en toekomsgerigtheid. Dit is die gees en gesindheid waarmee Voortrekkers hulle diensbare leierswerk doen.

As werkwoord bevestig KAN dat Voortrekkers pioniers is wat nuwe horisonne raaksien, nuwe spore trap, nuwe lande omploeg, wat groot kan droom en na die toekoms kan koers hou. Die Voortrekkers is nie tevrede met die status quo nie, beur na die toekoms. Hoekom? Want ons KAN!

By Die Voortrekkers vind die leerders van Hoërskool Waterkloof ‘n tuiste in die stad, die veld, by die see en op die water.  Daar leer jy van spanwerk, lewensvaardighede, straatwysheid en om ‘n leier van jouself en ander te wees.  Die Voortrekkers bied ‘n waardegedrewe kurrikulum aan waarin verskeie geakkrediteerde kursusse bevat is, wat jou algemene kennis en lewensvaardighede sal uitbrei.

DOELWITTE
Die Voortrekkers is ‘n geaffilieerde kultuurvennoot van Hoërskool Waterkloof en daarom wil Die Voortrekkers saam met die skool, asook die gemeenskap, gemeenskapsdiens lewer waar dit ookal benodig word tot voordeel van al die leerders van Hoërskool Waterkloof.

WAAR KAMP DIE VOORTREKKERS?
April:               
Lunsklip Veldwerkkamp             https://www.lunsklip.org.za/

Thaba Veldwerkkamp                https://thabakamp.co.za/

Rhus Keeti Avontuurkamp         https://rhuskeeti.co.za/

Julie:               
Seejol Seekamp                         http://www.seejol.voortrekkers.org.za/

Banderkaperjolle Seekamp        https://www.facebook.com/branderkapperjolle/

September:      
Nakuphi Waterwerkkamp          https://nakuphi.co.za/

Wilgedraai Waterwerkkamp      http://www.wilgedraai.co.za/

ANDER PROJEKTE

  • Gemeenskapsprojekte
  • Renosterprojek in die Wildtuin
  • Irenekampkerkhof gedenkdiens – jaarliks
  • Geloftedagdiens – jaarliks

Ons leerders is by verskeie projekte binne hulle gebied, Oosterlijn Voortrekkers, en plaaslike Voortrekkerkommando’s, betrokke.

KONTAKBESONDERHEDE
www.voortrekkers.co.za

oosterlijn@voortrekkers.co.za