Wat is dit... ?

1. Klofiekan:
Dit is Hoërskool Waterkloof se skoolkoerant. Die Klofiekan verskyn aan die einde van elke kwartaal.

 

2. Klofieklets:
Dit is die weeklikse nuusbrief en bevat al die week se hoogtepunte en prestasies van die aktiwiteite van die skool. Dit verskyn elke week Vrydag. Jy kan dit op die School Communicator en D6 kry, onder Bronne, Klofieklets vind.

3. d6 School Communicator:
Die School Communicator verskaf alle belangrike bronne, datums, hoogtepunte, afkondigings en algemene inligting van belang. Die Communicator stuur ook vir jou onthou-notas (reminders) uit. Laai die d6 School Communicator , vanaf die Playstore / Appstore af.

4. Mediese Departement:
Die Mediese Departement is agter die paviljoen geleë. Vir enige ongevalle en beserings gaan jy soontoe of ontbied een van die sportwetenskaplikes vir hulp. Jy mag nie vir enige mediese probleem kantoor toe gaan nie. Jy mag nie jou ouers bel om jou te kom oplaai nie. Die Mediese Departement sal besluit of jy só siek is dat jou ouers gekontak moet word.

 

5. Ondersteuningsdienste:
Hierdie personeel help met vakkeuses, beroepskeuses, emosionele krisisse, algemene leesvaardighede en metakognisie (leer- en studievaardighede). Die kantore is langs die snoepie-afdak.

 

WAT DOEN EK AS …?

 1. ek by die skool siek word:
 Gaan na die Mediese Departement by die sportburo. Sien punt 4 by Wat is dit?

 

2. ek afwesig is:
Jou ouers moet die skool per e-pos laat weet. Die volgende dag moet jy ‘n afwesigheidsbriefie vir jou voog gee.

 

3. ek afwesig is en ‘n toets moet skryf:
Dit word soos in punt 4 hanteer en jy moet die volgende dag ‘n doktersbrief skool toe bring. Wys dit vir jou voogonderwyser. Neem die doktersbrief na die vakonderwyser van die toets wat jy gemis het. Die vakonderwyser sal met jou reël wanneer die sieketoets sal plaasvind.


4. ek tydens die eksamen siek is:
Jou ouers moet die skool per e-pos laat weet. Neem die doktersbrief na die graadvoog en vakonderwyser om verdere reëlings te tref.

 

5. ek as ek beseer is en nie ‘n toets of eksamen self kan skryf nie, byvoorbeeld my arm breek:
Jy of jou ouers moet onmiddellik met die Ondersteuningsdienste by michelle.vdmerwe@klofies.co.za kontak maak. Vandaar sal die nodige reëlings by die Departement getref word.

 

WANNEER KAN EK DRUIP …?

Jy slaag nie op grond van jou gemiddeld op jou rapport nie.

Die slaagsyfer vir elke kwartaal is die volgende:

1. Afrikaans: 50%

2. Engels: 40%

3. Wiskunde: 40%

4. Twee vakke bo: 30%

5. Drie vakke bo: 40%

 

Werk van dag een af hard en doen jou huiswerk ELKE DAG! Vra as jy nie verstaan nie.